De Pogi is in eerste instantie ontwikkeld voor basisschool leerlingen met een concentratiestoornis. Deze kinderen hebben vaak een grote behoefte om te bewegen. Hier is op school niet altijd de gelegenheid voor. Met de Pogi is het mogelijk om op een gecontroleerde manier uit te razen, binnen de beperkte ruimte van een schoolgebouw. Een nieuwe visie op omgang met hyperactieve kinderen: geef ze de ruimte in plaats van hun beweeglijkheid te beperken. Spelenderwijs kan de Pogi een grote bijdrage leveren aan de motorische ontwikkeling van een kind. Kinderfysiotherapeuten herkennen veel van de bewegingsmogelijkheden uit hun dagelijkse praktijk. De innovatieve vormgeving daagt kinderen uit om de vele gebruiksmogelijkheden te onderzoeken. Het is voor alle kinderen een fantastisch speeltoestel gebleken.